březen 2021

V měsíci únoru pokračovala auditní činnost. Byl proveden audit Zdravotní dokumentace, a to na fyzioterapii, ergoterapii a dokumentaci vedené všeobecnou sestrou. U všech auditů byl dosažen vysoký stupeň hodnocení, za což patří díky zdravotnickým pracovníkům.

Došlo k hodnocení Hlášení mimořádných událostí, které máme zavedené nově od loňského roku (postupně se pracuje na tom, aby hlášení bylo otevřeno všem zaměstnancům).

Příloha: Mimořádné události za rok 2020