2023

Leden:

V měsíci lednu proběhla aktualizace směrnice Dietní systém, Vedení zdravotní dokumentace a probíhá aktualizace Poskytování sociální služby bez souhlasu osoby a Poskytování péče dítěti s nařízenou ústavní výchovou (nebo nařízeným předběžným opatřením).

Auditní činnost se rozeběhne od února 2023. Dne 10. 3. 2023 proběhne školení auditorů, které povede ing. Patrik Kapias, spolupracovník SAK. Bylo provedeno vyhodnocení auditní činnosti za rok 2023.

KHS Brno schválila Provozní řád Centra Kociánka.

Začátkem ledna vyšel nový Program kvality na roky 2023 – 2024 a byl stanoven nový tým kvality příkazem ředitele.

V měsíci březnu proběhnou školení hygieny, které provede ing. Eva Ostrá.

 

Únor:

V měsíci únoru byl vydán příkaz ředitele 2023/3/P Provedení řádné inventarizace hospodářských prostředků za rok 2023.

Proběhl audit hygieny na pracovištích DOZP, DS H + DEF, na logopedii a zahradě + STD.

Auditoři SAK Mgr. Olga Hasáková a ing. Patrik Kapias  provedli v Centru Kociánka dne 22. 2. a 23. 3. 2023 předakreditační šetření. Šetření proběhlo jak na pracovišti Brno, tak Březejc. Byla nám dána drobná doporučení na vylepšení systému.