Strategie boje proti korupci

Životopis ředitele Centra Kociánka

Zřizovací listina Centra Kociánka

Poradci a poradní orgány Centra Kociánka

Poradci a poradní orgány Centra Kociánka 2.pololetí 2023

Poradci a poradní orgány Centra Kociánka 1.pololetí 2023

Poradci a poradní orgány Centra Kociánka 2.pololetí 2022

Poradci a poradní orgány Centra Kociánka 1.pololetí 2022

Poradci a poradní orgány Centra Kociánka 2.pololetí 2021

Poradci a poradní orgány Centra Kociánka 1.pololetí 2021

Zpráva o plnění protikorupčního programu 2023

Zpráva o plnění protikorupčního programu 2022

Zpráva o plnění protikorupčního programu 2021

Zpráva o plnění protikorupčního programu 2020

Zpráva o plnění protikorupčního programu 2019

Zpráva o plnění protikorupčního programu 2018

Zpráva o plnění protikorupčního programu 2017

Interní protikorupční program