Brno 2021

Příklady dobré praxe všech služeb (pracoviště Brno) za rok 2021

Denní stacionář

Příběh Jany (jméno bylo změněno)

Jana je 28letá slečna s poruchou autistického spektra, která navštěvuje DS
Duha. Dochází k nám tři dny v týdnu a zpočátku potřebovala individuální

přístup a místnost, kde by se cítila bezpečně a kam se mohla kdykoli vrátit,

pokud cítila, že ji nějaká situace nevyhovuje nebo ji z nějakého důvodu vnímala

jako nepříjemnou.

Protože verbálně nekomunikuje a potřebuje podporu piktogramů a

strukturovaný prostor, který je pro ni známý, uklidňující a přehledný, zpočátku

pro ni byla adaptace na nové prostředí těžká, ačkoli jsme se ji tuto cestu snažili

co nejvíce usnadnit. Využívali jsme přitom jejích oblíbených činností, jako je

hudba, zpívání písniček, tekoucí vodu a procházky. Jana také nemá ráda hluk a

různé nepříjemné zvuky. Vadí jí hluk motorové pily, sekačky na trávu, sanitky,

bubny, nebo například houkání sirén.

Její adaptace na nové prostředí se dá dobře ukázat na vycházkách, které patří

mezi její oblíbené činnosti. Když jsme šli na vycházku, potřebovala podporu

asistenta a zvykala si na stejnou bezpečnou trasu, kterou jsme se postupně

během měsíců snažili prodlužovat. Začínali jsme obchůzkou budovy DEF, po

několika týdnech jsme prodloužili vycházku kolem bazénu a budovy C, po

několika měsících už si Jana troufla po cestičce k budově B a k rybníčku. Nyní jí

nedělá problém prozkoumávat různá zákoutí našeho areálu, takže už chodíme i

do zahrady, přes sad nebo kolem hipoterapie. Jana, pokud cítí jistotu známého,

je jinak velmi zvídavá a sama vede asistenta směrem, kam by se chtěla podívat.

Na vycházkách na ni čekalo také spoustu nástrah v podobě nepříjemných zvuků

– hodina hudební výchovy ve škole s bubnováním, které se linulo otevřeným

oknem, houkání vlaku za zdí, kudy vede trať, křik dětí hrajících si na hřišti nebo

zvuk křovinořezů, traktoru a sekaček na trávu, které se ozývají při údržbě našeho

areálu velmi často. V takových chvílích nám zpočátku pomohla vstřícnost

pracovníků, kteří po domluvě přerušili činnost a počkali než přejdeme,

postupně si Jana vytvořila vlastní adaptační mechanismus – pokud se blížíme ke

zdroji hluku, zakryje si uši a zrychlí krok, ale jinak tyto situace zvládá mnohem

klidněji než dříve.

Toto byla jen malá ukázka toho, že postupně, díky spolupráci, s individuálním

přístupem a velkou dávkou trpělivosti lze po malých krůčcích zvládnout i velké

výzvy. Jana si postupně zvykla, je tu spokojená a sama se čím dál víc zapojuje do

činností na denním stacionáři.


Domovy pro osoby se ZP

Příběh uživatele Ludvíka (jméno bylo změněno)

Práce s uživateli v DOZP je nastavena na dlouhodobější cíle a práci s
uživatelem v dlouhodobějším horizontu, než jeden jediný rok. Přesto

můžeme vidět dílčí úspěchy v každém roce i měsíci nebo úspěšné

dovršení dlouholeté práce a uzavření určité společné cesty.

Jedním z příkladů takové práce je příběh uživatele Ludvíka, který přišel

do DOZP jako osmiletý chlapec s nařízenou ústavní výchovou. Byl

naprosto nesamostatný jak v péči o svoji osobu, tak ve všech sociálních

aspektech. Vyžadoval velmi individuální a trpělivý přístup. V průběhu

let se dařilo stále ho posouvat a zvyšovat jeho kompetence, vystudoval

učební obor, naučil se pečovat o svůj zevnějšek, postarat se o své

osobní věci, pečovat o domácnost, prát, nakupovat, orientovat se po

Brně, využívat veřejné služby. Pomocí pravidelné a intenzivní

rehabilitace a ergoterapie se podařilo zlepšit i jeho fyzický handicap. V

posledním roce pobytu v DOZP se zvýšila i jeho schopnost vyřizovat si

věci na úřadě, jeho finanční gramotnost, s pomocí pracovníka si založil

účet v bance a naučil se s ním pracovat. Našel si sám brigádu.

Z výbušného a impulzivního chlapce se stal samostatný mladý muž,

který se naučil fungovat pouze s malou podporou a pomocí. V loňském

roce si podal žádost do chráněného bydlení na Kociánce, kam byl

přijat.


Chráněné bydlení

Příběh uživatele Aleše, 36 let (jméno bylo změněno)

Do chráněného bydlení přišel Aleš z nevyhovujících podmínek, kde se
pokoušel o soběstačnost. Jeho pracovní a hygienické návyky nebyly

prakticky žádné. Začátky byly pomalé, ale vytrvalost a nadšení z malých

krůčků bylo pro Aleše jistou nadějí.
Velká výhoda byla, že si
uvědomoval určité překážky, které mu brání v hledání kamarádů a

práce. V jeho snaze o začlenění do společnosti jsme spolupracovali i s

externím subjektem v podporovaném zaměstnávání a jeho

opatrovníkem.

Dnes pracuje jako pomocná síla v kuchyni ve velké nadnárodní

společnosti. přítelkyni a bez menších zaváhání vše zvládá

samostatně.


Odlehčovací služba

Příběh uživatelky Šárky (jméno bylo změněno)

Odlehčovací službu poskytujeme také uživatelům s poruchou
autistického spektra. Postupně se učíme s těmito uživateli pracovat

a oni si zvykají na personál a chod služby.

Za velký úspěch považujeme postupné zvládnutí péče a náročných

situací u uživatelky Šárky s vysokou mírou podpory vzhledem k

jejímu chování. Při poskytování služby jsme začínali s termínem

pouze na jednu noc. I přesto docházelo ke konfliktním situacím, kdy

v některých případech musela pracovnice volat rodičům, aby si pro

Šárku přijeli. Postupně se nám dařilo ve spolupráci s rodinou těmto

situacím předcházet. Pokud nastaly, personál, který časem sbíral

cenné pracovní zkušenosti v práci s uživateli s poruchou autistického

spektra, profesionálně s individuálním přístupem zvládl danou

situaci vyřešit.

A to také díky absolvovanému vzdělávání zaměřenému na práci s

uživateli s PAS. Nemuselo se tak přistoupit k předčasnému

ukončování termínů odlehčovací služby. Nyní je tato uživatelka

schopna zvládnout i dva týdenní termíny v měsíci a na pobyt se těší.


Sociálně terapeutické dílny

Příběh Lukáše, 39 let (jméno bylo změněno)

Jeho špatné zvyky v pracovních činnostech a nezvládání péče
o vlastní osobu byly příčinou v neúspěchu při hledání

zaměstnání.

Lukáš v roce 2020 začal využívat službu Sociálně terapeutické

dílny v Centru Kociánka, kde začal pracovat ve farmářské dílně.

V té době již bydlel na Chráněném bydlení v Centru Kociánka.

Jeho hlavním cílem bylo začít pracovat na chráněném nebo

otevřeném trhu práce a našetřit si na velkou televizi.

V jeho velkém snu jsme ho začali podporovat ve spolupráci se

zaměstnanci Chráněného bydlení.

Po zaučení ve farmářské dílně byl stále neobratný v některých

pracovních činnostech a nedokázal se začlenit do skupiny. Po

čase jsme společně s Lukášem zhodnotili posun v dílně a

nabídli mu možnost využívat i jiné pracovní dílny pro nácvik

více pracovních zkušeností. Lukáš si vybral zahradní dílnu,

která mu pracovní náplní byla nejvíce blízká. Zpočátku byly

bariéry v začlenění i v této dílně, ale postupem času se začal

více otevírat a důvěřovat ostatním uživatelům. Netrvalo dlouho

a jeho pracovní nasazení bylo natolik dobré, že jsme začali

vyhledávat pracovní příležitosti ve spolupráci s externím

subjektem v podporovaném zaměstnávání.

Lukáše jsme vybrali z důvodu velkého posunu v pracovním i

osobním životě.

Díky jeho vůli a intenzivní práci mezi službami dnes Lukáš

pracuje v chráněné dílně. Po půl roce dostal i přidáno a v jeho

bytě na Chráněném bydlení v Centru Kociánka na zdi visí velká

televize


Týdenní stacionáře

Příběh Michala (jméno bylo změněno)

Michal byl uživatelem služeb Centra Kociánky od svých
dětských let, navštěvoval zde základní školu a poté i SŠ.

Během pobytu ve službě Domovy pro osoby se ZP se dostal

do pěstounské péče. Ve věku 15 let přešel z DOZP na týdenní

stacionář a zde postupně projevil přání osamostatnit se od

pěstounů i od Kociánky, přál si najít bydlení, práci a

partnerský vztah. S klíčovým pracovníkem probíhal nácvik

vedení domácnosti a finančního rozpočtu, Michal se při

tomto nácviku projevoval jako schopný a zodpovědný, věděl,

jak s financemi zacházet a jak se o svou domácnost postarat.

Měl v plánu požádat si v Brně o byt, ale přišla nabídka z MČ

Královo Pole, která dala k dispozici uživatelům Kociánky

volné byty. Michal byl informován o této nabídce sociálním

pracovníkem a dostal kontakt na zodpovědnou osobu, kterou

oslovil již sám. Samostatně si zajistil vybavení bytu i veškerou

administrativu spojenou s jeho užíváním. Stěhování zvládl

rovněž sám s pomocí svých kamarádů. Na podzim roku 2021

ukončil pobyt v Centru Kociánka a bydlí ve svém bytě na ulici

Rybníček v Brně.