Psychologická péče

Psychologická péče je pro uživatele Centra Kociánka realizována prostřednictvím psychologické ambulance. Orientuje se na uživatele všech věkových kategorií, kteří jsou zaregistrováni a využívají služeb Centra. Psychologická ambulance poskytuje tyto služby:

Psychologická diagnostika:

  • Zjištění kognitivních předpokladů a osobnostních charakteristik
  • V případě potřebyvypracování psychologických posudků pro účely posuzování nároků uživatelů na příspěvek na péči, invalidní a částečný invalidní důchod a jiné sociální dávky (zákon č.108/2006 Sb. a předpisy související).
  • Vypracování psychologických posudků uživatelů v souvislosti s vystavováním průkazů ZTP a ZTP/P.
  • Posuzování psychologické způsobilosti k bezpečnému ovládání elektrických invalidních vozíků u uživatelů, u kterých je přidělení vozíku vzhledem k závažnosti tělesného postižení indikováno.

Psychoterapie

psychologieZaměřuje se na zvládání adaptace, individuální problémy, komunikaci. Orientuje se na podporu adaptivních forem chování a prožívání psychoterapeutickými metodami a prostředky. Kromě individuální psychoterapie lze využít v případě zájmu rodičů rodinnou psychoterapii. U uživatelů se zjištěnou mentální retardací se uplatňují nácvikové postupy a techniky využívající zákonitosti podmiňování a učení.

Psychagogické vedení:

Jako předstupeň psychoterapie se zaměřuje na komplexnější a dlouhodobější, cílené ovlivňování specifických psychologických problémů uživatelů, a to v širší spolupráci   se zdravotnickými a výchovnými pracovníky a rodiči uživatelů, u kterých je toto vedení žádoucí.

Psycholog 

PhDr. Martina Kosová, telefon  515 504 318, mobil 778 533 289, e-mail martina.kosova(zavináč)kocianka.cz


Ordinační doba

PhDr. Martina Kosová