Zájmové činnosti

U nás si můžete vybrat z těchto aktivit:

Výtvarné tvoření  (malba na hedvábí, koláže, práce s papírem, práce s přírodními materiály…)

Textilní tvoření ( vyšívání, tkaní mašlemi, tkaní na stavech, drhání…)

Pěstitelství ( bylinková zahrada, květinové záhony…)

Práce s keramickou a šamotovou hlínou

Vaření ( nácvik jednoduchých jídel…)

Nácvik domácích prací ( žehlení, zašívání, převlékání peřin, běžný úklid…)

Hudební činnosti (možnost naučit se hrát na klavír a naučit se zpívat, příprava na kolektivní vystoupení)

Muzikoterapie:

  • pasivní (poslech a diskuse o hudbě, hudební kvízy, relaxační a dechová cvičení);
  • aktivní (tělesné perkuse, provedení rytmogramů na bubny a orf nástroje, intuitivní zpěv, zpěv písní s doprovodem, tanec)

Biblioterapie (předčítání knih dle vlastního výběru nebo na doporučení)

Sportovní aktivity:
neparalympijské sporty:
-florbal
-fotbal
-turistika
-cyklistika (horská kola, tricykly)
-plavání
Účástníme se pravidelně přátelských utkání, sportovních dnů a závodů.

paralympijské sporty:
-boccia
-atletika(běhy, vrhy a hody…)
-cyklistika(silniční kola)

Účastníme se celorepublikových turnajů a závodů ČFSH (Česká federace Spastic handicap)
Při dobrých výsledcích možnost reprezentace ČR.