O Březejci

Charakteristika zařízení a cíle

Pracoviště Březejc je zařízení pro osoby se zdravotním postižením, které poskytuje tyto sociální služby:

denní stacionářnovy brezejc
týdenní stacionář
sociálně terapeutické dílny
odlehčovací služby

chráněné bydlení Jabloňov

Pracoviště Březejc náleží pod Centrum Kociánka Brno. Nachází se v kraji Vysočina cca 10 km od Velkého Meziříčí, mezi obcemi Březejc a Ronov. Celý areál je bezbariérový. Rovinatý terén využíváme k vycházkám, sportovním činnostem a dalším aktivitám.

Nabízíme služby na míru tělesně i mentálně handicapovaným dětem, mládeži i dospělým. Snažíme se vytvořit rodinné prostředí dle přání jednotlivých uživatelů. Poskytujeme komplexní péči(vzdělání, vyžití, rehabilitaci, upevňování správných návyků) a podporujeme rozvoj jejich osobnosti, tak aby si dokázali najít svoji životní cestu (vhodné pracovní uplatnění, integrace, chráněné bydlení…)

Příprava na sociální začlenění a povolání je realizována ve spolupráci se Základní školou a Střední školou Březejc, která sídlí v pronajatých prostorách pracoviště Březejc, více na www.skoly-brezejc.cz .

Vítáme spolupráci s rodinami uživatelů. Cíle uživatelů podporuje také Spolek rodičů a přátel střediska Březejc. Za jejich pomoci pořádáme několikrát do roka společné akce.

Historie

BřezejcPůvodní ozdravovna byla vybudována v roce 1952 z finanční sbírky, kterou uspořádal Adolf Kačer mezi krajany v Americe. Původně sloužila dětem, které byly zmrzačeny během 2. světové války a dětem postiženým obrnou.
Od roku 1952 do roku 1954 se zde konaly pouze letní ozdravné pobyty pro děti z Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno – Kociánka. Teprve od května roku 1954 zde začal celoroční provoz. Děti z Kociánky se zde střídaly po 6 týdnech. Přijížděly sem i se svými pedagogy a fungovala zde základní škola. Přibývalo dětí tělesně postižených s následným mentálním postižením a postupně docházelo ke změnám ve výuce.
V roce 1980 zahájila svoji činnost Zvláštní škola Březejc a děti zde pobývaly již celoročně.