08.09.2017 | Autor: Centrum Kociánka

Nabídka zdarma pro rodiče/zákonné zástupce, ale nejen je.

liga

Umím a pečuji – projekt Ligy Vozíčkářů na podporu neformálních pečujících

Veškeré aktivity projektu jsou pro pečující poskytovány zdarma! Projekt Umím a pečuji je spolufinancován Evropskou unií.

 

Co vám nabízíme?

Vzdělávání
Formou vzdělávacích kurzů, které jsou zaměřeny na širokou škálu témat, se snažíme, aby pečující získali potřebné informace a dovednosti, které by jim mohli péči usnadnit.

Psychologická podpora

Individuální konzultace, setkávání s psychologem
Můžete zde v bezpečném prostředí probrat s odborníkem vaše starosti a problémy, které máte. Je to možnost vypovídat se, sdílet, pracovat na řešení a zlepšení vašeho psychického stavu.

Skupinová supervize, svépomocná skupina
Jedná se o skupinovou formu podpory, skupinové sdílení zážitků, obtížných okamžiků, ve kterých si člověk neví úplně rady a chce slyšet názor a zkušenosti ostatních, kteří jsou v podobné situaci a mohou mu tak lépe porozumět.

Kurzy v Centru Kociánka – podzim 2017 

můžete se přihlašovat koordinátorce projektu Ing. Alexandře Dubové e-mailem: umimapecuji@ligavozic.cz, tel: 725 464 268 (termíny přihlašováni jsou uvedeny pod jednotlivými kurzy)

13. 10. 2017, začátek 8:30 – kurz První pomoc (lektor Lucie Luckerová) – časová dotace 6 h
Místo: Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 47 Brno, zámeček – výukové sály
Anotace: Kurz je zaměřen na zvládnutí akutní krizové zdravotní situace. Dozvíte se informace o záchranném řetězci, co dělat při selhávání základních životních funkcí. A také co dělat do příjezdu záchranné služby.
Termín na přihlášení: pondělí 9. října 2017, 10:00 hod

3. 11. 2017, začátek 9:30 – kurz Zvládání psychické zátěže při péči, řešení krizových situací, psychohygiena (lektor Tereza Nagy) – časová dotace 4 h
Místo: Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 47 Brno, budova A – zasedací místnost
Anotace: Praktický kurz vám ukáže možnosti zvládání každodenního stresu. Dozvíte se, jak rozpoznat stresovou situaci a jak na ni reagovat, uvědomíte si vlastní hranice a možnosti. Pomocí nácviku seberelaxačních technik vás naučíme jak uvolnit napětí.
Termín na přihlášení: pondělí 30. října 2017, 10:00 hod

10. 11. 2017, začátek 8:30 – kurz Měj se ráda, šetři záda (ergonomie a autorehabilitace) (lektor Jitka Medová) – časová dotace 8 h
Místo: Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 47 Brno, zámeček – výukové sály
Anotace: Kurz autorehabilitace je vedený fyzioterapeutkou Mgr. Jitkou Medovou, a je zaměřený na prevenci potíží se zády, které často při péči vznikají, a první pomoc při již vzniklé bolesti. Řeší zde správný sed, stoj, přístup k lůžku a podobně. Účastníci získají informace jak jednoduchými cviky zabránit obtížím se zády, i jak si ulevit při počínajících obtížích.
Termín přihlášení: pondělí 6. listopadu 2017, 10:00 hod

24. 11. 2017, začátek 8:30 – kurz Sám sobě fundraiserem (lektor Martina Laifrová) – časová dotace 8 h
Místo: Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 47 Brno, zámeček – výukové sály
Anotace: Ukážeme vám možnosti získání finančních prostředků od nadací, nadačních fondů, nebo soukromých subjektů. Naučíme vás, jak napsat žádost o finanční příspěvek, jak si poradit s přílohami žádosti. Máme pro vás rady a tipy, na co si dát pozor. Pokud řešíte, jak financovat koupi pomůcky, na kterou nepřispívá stát, nevíte kde a jak požádat, je tento kurz tím pravým pro vás.
Termín přihlášení: pondělí 20. listopadu 2017, 10:00 hod

1.12.2017, začátek 8:30 – kurz Strategie přesunů a využití prvků kinestetiky při péči (lektor Ondřej Zámečník) – časová dotace 8 h
Místo: Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 47 Brno, zámeček – výukové sály
Anotace: Tento kurz jen zaměřený na to, jak si prakticky nacvičit polohování a přesouvání např. v rámci lůžka a vozíku tak, aby byl přesun efektivní, bezpečný a co nejméně náročný pro obě strany. Je veden odborníkem, dlouholetým osobním asistentem s více než šestiletou praxí, Bc. Ondřejem Zámečníkem.
Termín přihlášení: pondělí 27. listopadu 2017, 10:00 hod

8. 12. 2017, začátek 8:30kurz Sociální zabezpečení osob se ZP (lektor Kateřina Bulantová) – časová dotace 8 h
Místo: Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 47 Brno, zámeček – výukové sály
Anotace: Obdržíte informace o zákoně, který upravuje status osob se zdravotním postižením a veškeré sociální služby. Dozvíte se, na jaké příspěvky a dávky od státu máte nárok jako pečující osoba během i po skončení péče, či vaše blízká osoba se zdravotním postižením. Získáte informace o příspěvku na péči, invalidních důchodech, příspěvku na mobilitu, na zvláštní pomůcku, informace o průkazech mimořádných výhod. Řešeno bude také téma započítávání doby péče do náhradní doby pojištění na starobní důchod.
Termín přihlášení: pondělí 4. prosince, 10:00 hod

15. 12. 2017, začátek 8:30 – kurz Právní minimum (hledáme lektora) – časová dotace 4 h
Místo: Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 47 Brno, zámeček – výukové sály
Anotace: Na kurzu se dozvíte informace o právních normách, které se týkají sociální oblasti. Dále získáte povědomí o základních a důležitých otázkách ze zákoníku práce, které se vám mohou hodit při řešení brigády nebo pracovního poměru. Dále pak informace z občanského zákoníku – dědické právo, závazky, kupní smlouvy, a podobně).
Termín přihlášení: pondělí 11. prosince, 10:00 hod

leden 2018 – kurz Specifikace péče o OZP (lektor Ladislava Blažková) – časová dotace 4 h
Místo: Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 47 Brno, zámeček – výukové sály
Anotace: Jste rodičem hendikepovaného dítěte a přemýšlíte nad jeho budoucností? Jste člověk, který se často setkává s postiženými lidmi, a chtěli byste jim pomoct začlenit se do společnosti? Pak právě pro Vás je tento kurz určen. Dozvíte se, jak hendikepované lidi motivovat a jak jim ukazovat možnosti seberealizace. Právě role pečujících lidí je pro uchopení životní cesty hendikepovaného člověka velmi důležitá. Lektorkou je Ladislava Blažková, vozíčkářka, která se svým hendikepem žije 30 let.
Termín přihlášení: pondělí 11. prosince, 10:00 hod

Dokumenty ke stažení: Umím a pečuji – plakát