06.08.2018 | Autor: Centrum Kociánka

Budování na Březejci i Brně

Během letních prázdnin je často u nás klid. Letos ale přesto přišlo zpestření v podobě budování. Na Březejci na Vysočině v rámci dvou projektů. Prvním z nich je projekt DRUHÝ DOMOV – díky realizaci projektu bude odstraněn zásadní problém křížení provozu sociálních služeb a školy a bude vytvořen prostor i pro lidi s poruchou autistického spektra. Nově bude vytvořeno zázemí pro službu týdenního stacionáře Centra Kociánka, pracoviště Březejc.

Projekt je podporován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Dalším březejckým projektem je SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI CK, BŘEZEJC – předmětem projektu je zateplení obvodového pláště objektu Centrum Kociánka, pracoviště Březejc. Dojde k zateplení stěn a provedení nové fasády. Budou vyměněny výplně otvorů a zateplena stropní konstrukce z úrovně půdy a podhled nad nevytápěným suterénem. Dojde také k výměně zdroje tepla a instalaci solárních kolektorů. Projekt je podporován Evropskými strukturálními a investičními fondy – Operační program Životní prostředí, Ministerstvo životního prostředí.

Brno ale také nezůstává pozadu. V přízemí budovy C, kde dříve měla prostory ZŠ Kociánka, se také opravuje, upravuje a rekonstruuje. Mělo by zde být vytvořeno zázemí pro sociální službu Domovy pro osoby se ZP pro uživatele s vysokou mírou podpory.

Těšíme se na výsledky všech probíhajících projektů a budeme rádi, když se budete těšit s námi :).

20180724_115848Rekonstrukce DOZP C přízemí 003