Přejeme Vám z Centra Kociánka krásné léto a pohodové prázdniny!