Sociálně terapeutické dílny pořádají v prostorách zahrady tradiční dýňování

dne 1. listopadu od 9 do 11 hod.

DÝňoVÁNÍ