Kompletní výběrová řízení Centra Kociánka najdete ZDE

Výběrové řízení pro DRUHÝ DOMOV

Výběrové řízení pro Pojištění majetku CK a pojištění profesní odpovědnosti při poskytování soc. a zdravot. služeb

Výběrové řízení pro Pořízení automobilu pro převoz osob se sníženou/omezenou hybností

Výběrové řízení pro Publicita k projektu DRUHÝ DOMOV

Výběrové řízení pro Technický dozor investora při realizaci projektu „Snižování energetické náročnosti Centrum Kociánka, Březejc“