Centrum Kociánka, pracoviště Brno

Pracovník v sociálních službách – Domovy pro osoby se ZP
Vedoucí chráněného bydlení/sociální pracovník
Zaučená/ý kuchařk/a

 Centrum Kociánka, pracoviště Březejc