Centrum Kociánka, pracoviště Brno

Finanční manažer
Vedoucí chráněného bydlení/sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách – Domovy pro osoby se ZP
Zaučená/ý kuchařk/a
Fyzioterapeut/ka

 Centrum Kociánka, pracoviště Březejc

 Pracovník v sociálních službách