Centrum Kociánka, pracoviště Brno

Pracovník v sociálních službách – denní stacionář
Zaučený kuchařk/a
Fyzioterapeut/ka

 Centrum Kociánka, pracoviště Březejc