Jaký přínos bude mít pro uživatele nebo Centrum Kociánka?

 Tobii PCEye plus
Je  zařízení pro ovládání počítače pohledem. Slouží pro osoby s těžkou formou disability, které nemohou počítač ovládat běžným způsobem. Dále lze využít u dětí s vývojovou dysfázií či jinou poruchou komunikace.

Program Look to Learn
Je určený zejména pro děti s těžkým tělesným či kombinovaným postižením. Jedná se o soubor 40 aktivit, které se ovládají pomocí oční navigace Tobii PCEye. Zábavnou formou se tak děti naučí nezbytné dovednosti, nutné pro budoucí ovládání počítače očima a využití počítače jako komunikační pomůcky.

Počítačový program Grid
Umožňuje osobám ovládat zrakem počítač, internet, osvětlení a další pomůcky, čímž zvyšuje jejich nezávislost. Dále umožňuje používat počítač jako pomůcku pro komunikaci s okolím. Pro dorozumívání se používají předem připravené tabulky ze symbolů, obrázků, slov nebo písmen. Tabulky si lze sestavovat a vytvářet doma podle potřeb uživatele, program Grid má hlasový výstup. Když uživatel sestaví zprávu, program ji hlasem přečte.

 

Na ergoterapii se setkáváme s řadou dětí s těžkým motorickým postižením. Pomůcka by měla široké spektrum využití. Jednak nácvik ovládání počítače pohledem, schopnost zacílit a udržet zrak. To vše s cílem zlepšit soběstačnost, komunikaci, kognitivní funkce nebo i nalézt možnosti, jak si těžce postižené dítě může samo hrát. Pomůcku a programy jsme měli možnost vyzkoušet přímo na pracovišti ergoterapie i u samotných klientů a přišla nám velmi vhodná. Programy jsou graficky velmi hezké, zajímavé a hravé. U starších uživatelů by se dala využít k nácviku soběstačnosti: ovládání PC, použití internetu, mobilního telefonu, spotřebičů apod.

Tobii PCEye plus … 59 500 Kč
Program Look to Learn … 14 400 Kč
Program Grid … 18 400 Kč

zadost 15_ ergo_ovladani PC ocima

Celková částka za projekt: 93 000 Kč