V roce 1991 byla ve prospěch handicapovaných dětí a mládeže v Ústavu pro tělesně postižené děti a mládež v Brně založena Nadace pro tělesně postiženou mládež, která se v souladu se zákonem č.227/1997 transformovala na Nadační fond Kociánka. Cílem Nadačního fondu Kociánka je odstraňovat existující bariéry mezi zdravými a handicapovanými – zlepšovat prostředí uživatelů, přispívat k jejich kulturnímu rozvoji a vzdělávání, přispívat na chod hipoterapie a rehabilitace a rozvíjet osvětovou činnost.
Nadační fond řídí volená správní rada, která vykonává svou činnost dobrovolně a bez nároků na jakoukoliv odměnu.
Složení správní rady

předsedkyně: Marta Kotasová
místopředsedkyně: Kamila Volejníčková

Členové:

Bc. Jiří Ferenc
Šárka Jinková
Josef Kotoul
PhDr. Hana Kučerová
Michaela Kuglerová
Mgr. Kateřina Malinová
Michaela Kuglerová
Tomáš Pětník

Revizor: Radmila Táborská

Sponzoři a partneři Nadačního fondu Kociánka v roce 2018 a 2019:

Speciální poděkování Rotary Clubu Brno za dlouholetou spolupráci:

rotary

Milena a Jaroslav Čikovi, Ing. Jaroslav Čika, Michal Kořínek, Martin Kremlička – ASKI vydavatelství a nakladatelství, Jan Rožek, MUDr. Zuzana Trávníčková, Ivana Urbášková, Pavel Vala, Petr Varga, Robin Fabry, Michal Holčík, Ing. Libor Krček

ajptechunipetrolLogoPIBnadacecharty4-03_logo_innogyvodarny        lith  mabaudit2veteraniMBNSlogo-keraservis-2014_2-900x50018825176-wxza-LogoAxima1024  logo-aquatis  AJTLogo mirja-logo-1452358404   stridava pece logoSkolyZluteNaViceModrebiovendor premierasweet

Kontaktní adresa a sídlo NFK
Kociánka 93/2
612 47 Brno
IČO: 621 588 64
telefon:  515 504 216
telefon předsedkyně: 604 833 813

e-mailová adresa: nf.kocianka(zavináč)gmail.com
Číslo korunového účtu ČSOB: 3136333/0300

Děkujeme všem našim dárcům a prosíme o uvádění jména a adresy při posílání peněz. Jen tak Vám můžeme vystavit potvrzení o přijetí daru a poděkovat Vám :).

Nadační Fond Kociánka se zaměřuje na několik oblastí v rámci Centra Kociánka, kde se snaží pomoci.

Po kliknutí na oblast (hipoterapie, zdravotní péče, sociální služby, volnočasové aktivity), která je Vám nejbližší, se dozvíte, které projekty máme naplánovány pro rok 2018. U jednotlivých projektů se můžete dočíst, proč jsou pro nás důležité.

Realizace těchto potřeb pomůže zlepšit prostředí a péči o postižené děti a mladé lidi v Centru Kociánka. Děkujeme Vám za Váš příspěvek.

Časový rozsah projektu

Otevřená Kociánka – Integrační projekt Centra Kociánka v rozmezí od 1.1.2018 do 31.12. 2018.

Podstata projektu v roce 2018

IMG_20180122_102217Organizátorem projektu Otevřená Kociánka – integrační projekt je Centrum Kociánka ve spolupráci s Nadačním fondem Kociánka. V rámci projektu proběhnou v první polovině roku 2018 v areálu Centra Kociánka setkání, jež navazují na pravidelná setkání v předchozích letech. Setkání se zúčastní uživatelé s různým postižením z Centra Kociánka společně s dětmi z dětských domovů, diagnostických ústavů, výchovných ústavů a dalších center a žáky základních a středních škol. Nedílnou součástí projektu je také řada výletů a poznávacích cest, kterých se stejně jako v minulých letech zúčastňují uživatelé Centra Kociánka.

 

Stručná anotace projektu

Projekt Otevřená Kociánka – integrační projekt, navazuje na dlouhodobou snahu Centra Kociánka o socializaci uživatelů prostřednictvím volnočasových aktivit v Centru Kociánka a mimo Centrum, sportovních a ozdravných pobytů uživatelů, jejich práce a zdokonalování dovedností v terapeutických dílnách a Aktivizačním Centru, tvořivé činnosti v dramatické dílně atd. Cílem projektu je začlenění a integrace dětí a dospělých s různým postižením do společnosti prostřednictvím široké nabídky volnočasových aktivit a pobytů mimo Centrum Kociánka.

integrační projekt3Cílem Aktivizačního centra je sociální začlenění uživatelů s maximální účastí na společenském životě. Abychom toho dosáhli, je nutné, aby uživatelé postupně zkoušeli komunikovat s běžnou populací. Tyto možnosti poskytují například integrační poznávací výlety. Již několikátý rok jezdíme do Kojetína a Kroměříže na prodloužený víkend.

Cílem projektu je také poskytnout co největší integraci  pro děti s nařízenou ústavní péčí a pro děti se zdravotním postižením ve službě Domovy pro osoby se ZP (oddělení Podkroví). Během léta proto jezdí s paní vychovatelkou na týdenní prázdniny mimo Centrum Kociánka. Během tohoto pobytu poznávají nejen nová místa a lidi, ale také se učí, jak se orientovat ve světě, který je za zdmi Kociánky.

 

4-03_logo_innogynadacechartylogo_CENTRUM_KOCIANKA-01

 

Tisk