kocianka_eu

kocvpraxi

Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075, Kociánka se vzdělává pro praxi, přináší kvalitní, ucelený systém vzdělávání zaměřený na rozvoj kompetencí a zvýšení odbornosti pracovníků Centra Kociánka, což umožní zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb. Vedle podpory až 109 profesionálů je projekt cílen i na aktivní zapojení 25 uživatelů služeb a to po dobu 24 měsíců. Cílová skupina profesionálů bude díky projektu schopna poskytnout efektivnější a kvalitnější podporu uživatelům, včetně osob s poruchou autistického spektra, zejména při zapojení se do společnosti a na trh práce. Uživatelé získají podporu k rozvoji osobní autonomie, což umožní, aby mohli svobodně uskutečňovat v průběhu života své záměry, které by je naplňovaly. Projekt zajistí efektivní kombinaci akreditovaných vzdělávacích programů pro další vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, tematických workshopů, supervizí a stáží v ČR i v zahraničí. Uživatelé projdou bilanční diagnostikou, což umožní lépe rozpoznat slabé a silné stránky, odhalit skrytý potenciál a určit k jakým pracovním činnostem má uživatel předpoklady. K úspěšnému zavádění nových metod práce do praxe významně přispívá účast na stážích. Velkou devizou je sdílení dobré praxe a konkrétní příběhy profesionálů a uživatelů.  Za účelem lepšího napojení na komunitu bude realizováno i 8 kulatých stolů za účasti uživatelů, rodin, zaměstnavatelů, místních iniciativ. Provázanost všech realizovaných aktivit umožní přenos dobré praxe ze zahraničí i následné kvalitní fungování multidisciplinárních týmů ve prospěch uživatelů což významně přispěje k jejich zapojení do komunitního života.

Závěrečná Příručka dobré praxe ke stažení zde

Pozice Jméno, příjmení E-mail Telefon
Projektový manažer Kateřina Veveričíková projekt6075@kocianka.cz 607223962
Finanční manažer Iva Šoupalová iva.soupalova@kocianka.cz 728320485
Účetní a administrativní pracovníci Lenka Havlátová lenka.havlatova@kocianka.cz 515504216; 608957561
Koordinátor CS profesionálové Kateřina Veveričíková katerina.vevericikova@kocianka.cz 607223962
Koordinátor CS uživatelé Anna Lutonská anna@lutonska.cz 
Interní lektor workshopů Eva Slezáková  evajelinkova@tiscali.cz 604740291
Odborný konzultant pro práci s CS Lenka Zezulová lenka.zezulova@kocianka.cz
Odborný asistent, BŘEZEJC Michaela Zdráhalová zdmisa@gmail.com
Odborný asistent, BŘEZEJC Eva Charvátová eva.charvatova@kocianka.cz 739937523
Odborný asistent, BŘEZEJC Michaela Malcová michaela.malcova@kocianka.cz 777717885
Odborný asistent, CK Tomáš Pětník jakotenpeniz@seznam.cz 723 856 573
Odborný asistent, CK Dana Sedláčková sedlackova.d@centrum.cz 774 945 213
Garant pro tvorbu Příručky dobré praxe Hana Regnerová hanka@regnerovi.cz 776 295 769