Podstata projektu v roce 2017

Integrační projekt  v roce 2017 jednoznačně svým pojetím a smyslem částečně naváže na setkání konaná v předchozích letech. A to zejména v oblasti aktivní formy výletů, poznávání nových míst i lidí. Je velice důležité, aby se uživatelé Centra Kociánka nadále v rámci svých možností posouvali v oblasti komunikace s lidmi, samostatnosti a rozvíjení své vlastní osobnosti a schopností. Toho chceme docílit i při přípravě různých akcí v rámci Centra Kociánka, kdy se uživatelé budou aktivněji zapojovat do organizace za pomoci vychovatelů. Změnou oproti předešlým letům bude frekvence setkání. Nebude se jednat o každodenní návštěvy Centra Kociánka školami, ale o nárazové akce (ať už přímo v areálu Centra Kociánka nebo mimo něj).

Vize pro rok 2017

Již nyní jsou domluveny akce a setkání, která se z větší části uskuteční mimo areál Centra Kociánka. Změna prostředí je totiž pro uživatele Centra Kociánka velice důležitá a tvoří jednu z podstat celého projektu. Zároveň se akcí a setkání v roce 2017, jakými jsou jízda na raftech, dračích lodích na přehradě či sportovní den na přehradě a další, pravidelně účastní žáci diagnostických ústavů a SPŠ Purkyňova Brno. Díky tomu, se žáci z výše uvedených cílových skupin naučí mnohé o lidech s různým postižením. Důsledkem těchto setkání se následně změní pohled žáků z výše uvedených skupin na lidi s handicapem. Vznikají tak nová přátelství a vzájemné vazby mezi zdravými a handicapovanými lidmi. Také je důležité, že
se na výše uvedených setkáních podílejí i sami uživatelé Centra Kociánka.

Součástí integračního projektu bude v roce 2017 také činnost spojená s přípravou již tradiční akce – festivalem „Dobrý den Kociánko“, kde bude probíhat právě již zmíněná spolupráce uživatelů s vychovateli, ale zároveň se Kociánka otevře široké veřejnosti, která se tak seznámí nejen s areálem Centra Kociánka, ale i životem a prací našich uživatelů. Stejně tak pro naše uživatele se bude jednat o příležitost potkat nové lidi a zažít Kociánku v nevšedním hávu.

To vše bude v roce 2017 nedílnou součástí integračního projektu Integrační projekt, jenž bude i nadále klást důraz na vzdělávací aktivity uživatelů Centra Kociánka.

ip3

Datum Den Název akce Místo Čas
28.2.2017+E27F38B2:B2:D19 úterý Dinosauři na řetězu – mechatronika a iluze Tecnické muzeum, Brno 9:30 – 12:00
3/2/2017 čtvrtek Trénujeme společně s AC/G na závody Šikmé ploše SŠ F. D. Roosevelta, Brno 10:00 – 12:00
3/7/2017 úterý Ledová show 2017 – integrační akce s žáky žabovřeských základních škol Žabovřeská 3, Brno 9:00 – 12:00
3/9/2017 čtvrtek Trénujeme společně s AC/G na závody Šikmé ploše SŠ F. D. Roosevelta, Brno 10:00 – 12:00
3/10/2017 pátek Výtvarně technická dílna Tecnické muzeum, Brno 9:00 – 12:00
3/14/2017 úterý Velká výstava orchydejí a tropických motýlů Arboretum, Brno 9:30 – 12:00
3/24/2017 čtvrtek Trénujeme společně s AC/G na závody Šikmé ploše SŠ F. D. Roosevelta, Brno 10:00 – 12:00
3/24/2017 pátek Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – pobyt SVP Veslařská, Brno 9:00 – 11:30 hodin
3/28/2017 úterý Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – stacionář Centrum Kociánka, Brno 13:00 – 15:00 hodin
4/4/2017 úterý Setkání dětí a dospělých s různým postižením – DÚ Veslařská Centrum Kociánka, Brno 9:30 – 12:00 hodin
4/4/2017 úterý Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – stacionář Centrum Kociánka, Brno 13:00 – 15:00 hodin
4/5/2017 středa Preventivní akce s KŘ Policie JMK Moravské náměstí, Brno 12:00 – 16:00 hodin
4/6/2017 čtvrtek Integrační akce – návštěva VIDA centra společně s AC/B VIDA centrum, Brno 9:00 -12:00 hodin
4/11/2017 úterý Setkání dětí a dospělých s různým postižením – DÚ Hlinky Centrum Kociánka, Brno 9:00 – 11:30 hodin
4/11/2017 úterý Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – pobyt Centrum Kociánka, Brno 13:00 – 15:00 hodin
4/12/2017 středa Setkání dětí a dospělých s různým postižením – ZŠ Staňkova ZŠ Staňkova, Brno 9:30 – 12:00 hodin
4/19/2017 středa Integrační akce – výstava Lidé a peníze v ČNB Brno s STD dílnami Česká národní banka, Brno 8:00 – 11:30 hodin
4/27/2017 čtvrtek Preventivní akce s KŘ Policie JMK ISŠ automobilní, Křižíkova, Brno
5/12/2017 pátek Integrační akce s uživateli Centra Kociánka BUDE DOPLNĚNO BUDE DOPKNĚNO
5/19/2017 pátek Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – pobyt SVP Veslařská, Brno 9:00 – 11:30 hodin
5/23/2017 úterý Setkání dětí a dospělých s různým postižením – DÚ Hlinky Centrum Kociánka, Brno 9:00 – 11:30 hodin
5/23/2017 úterý Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – stacionář Centrum Kociánka, Brno 13:00 – 15:00 hodin
5/25/2017 čtvrtek Dobrý den Kociánko Centrum Kociánka, Brno 9:00 – 21:00 hodin
5/30/2017 úterý Integrační akce – prohlídka zámku v Rájci Jestřebí Rájec Jestřebí 9:00 – 16:00 hodin
5/31/2017 středa Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – stacionář Centrum Kociánka, Brno 13:00 – 15:00 hodin
6/6/2017 úterý Sportovní integrační den Brněnská přehrada, Brno 9:00 -12:00 hodin
6/6/2017 úterý Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – stacionář Centrum Kociánka, Brno 13:00 – 15:00 hodin
6/9/2017 pátek Integrační akce – projížďka parníkem s uživateli Centra Kociánka z aktivizačního Centra „G“ Brněnská přehrada, Brno 9:00 -13:00 hodin
6/15/2017 čtvrtek Integrační akce – projížďka parníkem s uživateli Centra Kociánka z aktivizačního Centra „B“ Brněnská přehrada, Brno 9:00 -13:00 hodin
6/16/2017 pátek Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – pobyt Centrum Kociánka, Brno 9:00 – 11:30 hodin
6/20/2017 úterý Společně na raftech Brněnská přehrada, Brno 9:00 – 12:00 hodin
6/22/2017 čtvrtek Integrační akce – projížďka parníkem s uživateli Centra Kociánka ze sociálně terapeutických dílen Brněnská přehrada, Brno 9:00 -13:00 hodin
6/23/2017 pátek Preventivní akce s KŘ Policie JMK Náměstí Svobody, Brno
6/28/2017 středa Integrační akce – návštěva zoologické zahrady s uživateli Centra Kociánka ze sociálně terapeutických dílen Zoologická zahrada, Brno 9:00 -13:00 hodin
9/6/2017 středa Exkurze do České televize v Brně I Trnkova 117, Brno 9:00 – 12:00 hodin
9/11/2017 pondělí Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – stacionář Centrum Kociánka, Brno 9:30 – 12:00 hodin
9/12/2017 úterý Integrační akce uživatelů Centra Kociánka – návštěva botanické zahrady v Brně Botanická zahrada, Brno 9:00 – 12:00 hodin
9/13/2017 středa Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – pobyt SVP Veslařská, Brno 10:00 – 12:00 hodin
9/14/2017 čtvrtek Integrační akce uživatelů Centra Kociánka – návštěva cirkusu Komárov, Brno 16:00- 19:00 hodin
9/15/2017 pátek Integrační akce uživatelů Centra Kociánka a žáků ZŠ Sirotkova Brno Brněnská přehrada, Brno 9:00 – 12:00 hodin
9/18/2017 pondělí Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – stacionář Centrum Kociánka, Brno 13:00:16:00 hodin
9/19/2017 úterý Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – pobyt Centrum Kociánka, Brno 13:00:16:00 hodin
9/21/2017 čtvrtek Exkurze do České televize v Brně II s uživateli CentraKociánka z aktivizačního centra „G“ Trnkova 117, Brno 9:00 – 12:00 hodin
10/4/2017 středa Integrační akce pro žáky ZŠ Staňkova Brno ZŠ Staňkova, Brno 12:00 – 14:45 hodin
10/5/2017 čtvrtek Integrační akce pro žáky ZŠ Staňkova Brno ZŠ Staňkova, Brno 9:30 – 13:00 hpdin
říjen 2017 Integrační akce – návštěva České národní banky Brno Malinovské náměstí, Brno BUDE DOPKNĚNO
10/9/2017 pondělí Setkání dětí a dospělých s různým postižením – DÚ Hlinky Centrum Kociánka, Brno 9:00 – 12:00 hodin
10/11/2017 středa Setkání dětí a dospělých s různým postižením – DÚ Veslařská Centrum Kociánka, Brno 9:00 – 12:00 hodin
10/12/2017 čtvrtek Exkurze na Mezinárodním strojírenském veletrhu s uživateli Centra Kociánka Brněnské výstviště, Brno 9:00 – 13:00 hodin
10/17/2017 úterý Exkurze do České televize v Brně Iii Trnkova 117, Brno 9:00 – 12:00 hodin
11/6/2017 pondělí Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – stacionář Centrum Kociánka, Brno 9:30 – 12:00 hodin
11/8/2017 středa Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – pobyt SVP Veslařská, Brno 10:00 – 12:00 hodin
11/13/2017 pondělí Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – stacionář Centrum Kociánka, Brno 13:00:16:00 hodin
11/14/2017 úterý Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – pobyt Centrum Kociánka, Brno 13:00:16:00 hodin
11/20/2017 pondělí Setkání dětí a dospělých s různým postižením – DÚ Hlinky Centrum Kociánka, Brno 9:00 – 12:00 hodin
11/22/2017 středa Setkání dětí a dospělých s různým postižením – DÚ Veslařská Centrum Kociánka, Brno 9:00 – 12:00 hodin
12/1/2017 pátek Integrační akce – nácvik nakupování s uživateli AC/G Olympia centrum, Brno 9:00 – 12:00 hodin
12/5/2017 úterý Integrační akce – návštěva planetária a hvězdárny s uživateli AC/B Hvězdárna a planetárium, Brno 9:00 – 12:00 hodin

Tomáš Pětník
garant projektu
telefon: 723 856 573
e-mail: jakotenpeniz(zavináč)seznam.cz

Michael Svoboda
asistent – dobrovolník

BROŽURA INTEGRAČNÍHO PROJEKTU ZA ROK 2017
INFORMAČNÍ BULLETIN – listopad/prosinec 2017
INFORMAČNÍ BULLETIN – říjen 2017
INFORMAČNÍ BULLETIN – srpen a září 2017
INFORMAČNÍ BULLETIN – červen 2017
INFORMAČNÍ BULLETIN – květen 2017
INFORMAČNÍ BULLETIN IP – duben 2017
INFORMAČNÍ BULLETIN IP – únor/březen 2017
Říjnové akce 2017
21.9. – Exkurze do České televize v Brně II s uživateli CentraKociánka z aktivizačního centra „G“
18.9. – Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – stacionář
15.9. – Integrační akce uživatelů Centra Kociánka a žáků ZŠ Sirotkova Brno
14.9. – Návštěva cirkusu Jo-Joo
13.9. – Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – pobyt
12.9. – Integrační akce uživatelů Centra Kociánka – návštěva botanické zahrady v Brně
11.9. – Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – stacionář
6.9. – Exkurze do České televize v Brně I
21.8. – Integrační akce – DD Boskovice
28.6. – Integrační akce – návštěva ZOO s uživateli ze sociálně terapeutických dílen
26.6. – Muzikál My Fair Lady pod širým nebem
22.6. – Projížďka parníkem s uživateli ze sociálně terapeutických dílen
20.6. – Společně na raftech
16.6. – Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – pobyt
Integrační akce – projížďka parníkem s uživateli Centra Kociánka z aktivizačního Centra „B“
9.6. – Projížďka parníkem s Aktivizačním centrem G
6.6. – Brněnská přehrada – sportovní den a setkání se SV Veslařská stacionář
31.5. – Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská stacionář
30.5. – Integrační akce – prohlídka zámku Rájec nad Svitavou
12.5. – Integrační akce na Sokoláku
19.4. – Výstava Lidé a peníze v ČNB Brno s STD
11.4. – Setkání dětí a dospělých s různým postižením (ZŠ Staňkova, DÚ Hlinky a SVP Veslařská)
5.4. – Preventivní akce s KŘ Policie JMK
4.4. Setkání s DÚ a SVP Veslařská
28.3. Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – stacionář
24.3. Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – pobyt
23.3. Trénujeme společně s AC G na závody Na Šikmé ploše
16.3. Velká výstava orchidejí a tropických motýlů
10.3. Výtvarně technická dílna
7.3. Ledová show 2017
2. 3. 2017 – Trénujeme společně s AC G na závody Na Šikmé ploše
28. 2. 2017 – Dinosauři na řetězu