AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Zahradní aktivity
Dobrý den Kociánko
Kociánka jako učící se organizace
Druhý domov
Snižování energetické náročnosti CK, pracoviště Březejc
UKONČENÉ PROJEKTY
Sociální zemědělství
Kociánka se vzdělává pro praxi
Integrační projekt
Cirkus Kociáno 
Zpět do komunit
Sportovně-vzdělávací centrum pro JMK
Transformace v sociálních službách