AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Dobrý den Kociánko
Kapela HUSTEJ ROCK
Kociánka jako učící se organizace
Druhý domov
Snižování energetické náročnosti CK, pracoviště Březejc
Sociální zemědělství
UKONČENÉ PROJEKTY
Kociánka se vzdělává pro praxi
Integrační projekt
Cirkus Kociáno 
Zpět do komunit
Sportovně-vzdělávací centrum pro JMK
Transformace v sociálních službách