Centrum Kociánka je registrovaný poskytovatel zdravotních služeb v oboru klinická logopedie.

Jsou  uzavřené smlouvy s pojišťovnami VZP 111, ČPZP 205, OZP 207, RBP ZP 213, VoZP 201, ZPMV 211  na tento obor. Péče, která není hrazená z veřejného pojištění, je poskytována za platby viz ceník.

Cílem logopedické péče je umožnit handicapovaným dětem a mladistvým s tělesným, mentálním a kombinovaným postiženým facilitovat v co nevyšší možné míře funkční komunikaci, a tím umožnit vzdělávání a součastně začlenění těchto dětí do kolektivu vrstevníků a společnosti vůbec.

Logopedické pracoviště Kociánky se věnuje každému uživateli individuálně při činnostech diagnostických, terapeutických i poradenských. Logopedickou péči zajišťují tři logopedi, kteří se starají o děti od předškolního věku až po dospělé. Kromě tradičních metod využívají také nejnovější poznatky ze zahraničních pracovišť.

Činnost:
 • diagnostická
 • terapeutickálogopedie
 • poradenská
Oblasti intervence:
 • Rozvoj obsahové stránky řeči (každý uživatel je podrobně diagnostikován, určena jeho vývojová úroveň řeči v řádu měsíců a na tomto základě je potom rozvíjena řeč podle zóny nejbližšího vývoje. Rozvíjíme tedy ty lexikálně – sémantické a morfologicky –syntaktické kategorie, které nejčastěji využívají zdravé děti daného chronologického věku. Tím zajistíme, že uživatel nebude přetěžován příliš náročnými úkoly a bude se učit jen přiměřeně náročná cvičení, díky kterým bude zažívat při logopedii pocit úspěchu.
 • Rozvoj formální stránky řeči (úprava artikulace).  Při úpravě artikulace vycházíme ze systému Terapie orální pozice.
 • Zavádění a vedení různých systémů alternativní a augmentivní komunikace
 • Dechová, fonační a resonanční cvičení
 • Úprava slinotoku
 • Normalizace senzitivity intraorálně
 • Orofaciální stimulace
 • Rehabilitační program pro čelist, rty i jazyk v systému Terapie orální pozice
 • Terapeutické krmení
 • Techniky zlepšující dysfagické obtíže

Logopedové

Mgr. Hana Linhartová, telefon 515 504 340, e-mail hana.linhartova(zavináč)kocianka.cz 

Mgr. Tereza Tučková, telefon 515 504 341, e-mail tereza.tuckova(zavináč)kocianka.cz 

Mgr. Kateřina Blatná, telefon 515 504 236, e-mail katerina.blatna(zavináč)kocianka.cz 


ordinační doby logopedie

Mgr. Lihanrtová (listopad 2018)// Mgr. Linhartová (od prosince 2018) // Mgr. Tučková // Mgr. Blatná