Poslání

Posláním služby týdenní stacionáře je podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti v běžných každodenních činnostech a aktivitách. Poskytováním odpovídající péče a podpory snižovat uživatelům se zdravotním postižením závislost na pomoci okolí, a tím je v maximální míře připravit pro zapojení do pracovního procesu a společnosti.

Cíle
 • poskytování služby dle individuálních potřeb uživatelů
 • uživatel, který je schopen za pomoci poskytované služby organizovat si svůj volný čas
 • uživatel, který za pomoci poskytované služby je schopen žít životem svých vrstevníků s maximálním využitím běžně dostupných služeb
Cílová skupina
 • osoby ve věku od 6 do 40 let
 • osoby s kombinovaným postižením – primárně tělesné postižení s přidruženou lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování a osoby s poruchou autistického spektra (osoby s poruchou autistického spektra pouze Centrum Kociánka, pracoviště Březejc) – mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí
 • osoby s mentálním postižením – osoby s lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování a osoby s poruchou autistického spektra (osoby s poruchou autistického spektra pouze Centrum Kociánka, pracoviště Březejc) – mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí
 • osoby s tělesným postižením (cílovou skupinou jsou děti a mládež s tělesným postižením a to až do ukončení školní docházky a další přípravy na život nejvýše však do 40 let).
Základní činnosti služby
 • bezbariérové ubytování
 • celodenní strava v rozsahu nejméně 3 jídel s možností dietního stravování
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Místo poskytované služby

Pracoviště Brno – Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno-Královo Pole 612 47, budova B a G

Doba poskytování služby

Služba se poskytuje od září do června, ve dnech od neděle 18 hod do pátku 18 hod.

Kapacita

Kapacita pro pobytovou službu týdenní stacionáře na pracovišti Brno je 69 uživatelů.

Kontakty

Vedoucí služby
Mgr. Marek Mrklas, telefon 515 504 260, mobil: 775 404 110, e-mail marek.mrklas(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovník
Mgr. Jiří Šimon, telefon 515 504 219, mobil: 775 404 016, e-mail: jiri.simon(zavináč)kocianka.cz


Ke stažení
žádost o poskytnutí služby
Ceník sociální služby platný od ledna 2022