Poslání

Posláním sociálně terapeutické dílny Centra Kociánky je podpora člověka s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením  z Brna a okolí v jeho rozvoji a soběstačnosti, aby si zachoval či nabyl pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí z jeho individuálních potřeb. Dále podpořit zvýšení možnosti uplatnit se na chráněném pracovním místě či otevřeném trhu práce a preventivně tak podpořit člověka proti sociálnímu vyloučení.

Cíle
 • uživatel, u kterého jsou díky pravidelnému režimu zachovány, nebo nově nabyty základní pracovní návyky a dovednosti
 • uživatel, který je díky získaným pracovním dovednostem schopen se uplatnit  na chráněném pracovním místě, nebo otevřeném trhu práce
 • uživatel, který zde upevnil své motorické a psychické schopnosti a dovednosti
 • uživatel, který zvládá péči o vlastní osobu a je soběstačnější či soběstačný
Cílová skupina
 • věková kategorie 18 – 55 let
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením (s lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování)
 • osoby s kombinovaným postižením (primární tělesné postižení s přidruženou lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování)
Základní činnosti poskytované službou
 • základní sociální poradenství
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
  • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností
  • pomoc při obnovení upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředí

Služba je poskytována bez úhrady. Vybírat úhradu lze pouze za odebranou stravu, pokud se uživatel této možnosti rozhodne využít.

Nabídka zácvikových činností
  • administrativní dílna– základní práce na počítači, kompletace tisku, počítačová editace dokumentu
  • farmářské práce
   • práce na zahradě – pěstování zeleniny a ovoce
   • práce u zvířat (starání se o drobná zvířata, péče o koně, úklid stájí, ad.)
  • univerzální dílna – tkaní koberců a sedáků z odpadového materiálu, výroba svíček..
  • kreativní dílna– tvorba z keramické hlíny, výroba podpalíku do krbu, kamen,..

Místo poskytované služby

Pracoviště Brno – Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno-Královo Pole 612 47

Doba poskytování služby

Celoročně kromě víkendů a státem uznaných svátku.
Pondělí – pátek od 7:30 do 14:00 hod.

Kapacita služby

Kapacita pro ambulantní službu sociálně terapeutické dílny na pracovišti Brno je 27 uživatelů.

Kontakty

Vedoucí služby
MgA Hana Regnerová v zastoupení, telefon: 515 504 256, mobil: 773 784 026, e-mail: hana.regnerova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovnice
Bc. Jitka Pleskačová, telefon: 515 504 220, mobil: 775 404 018, e-mail: jitka.pleskacova(zavináč)kocianka.cz


Ke stažení
formulář žádosti o přijetí 
STD – vnitřní řád