Odlehčovací služby

Poslání

Posláním pobytové odlehčovací služby Centrum Kociánka Brno, je zajistit péči o osobu se zdravotním postižením, o kterou je jinak pečováno v jejím přirozeném sociálním prostředí, v době, kdy se pečující osoba nemůže po určitou dobu starat a umožnit tak pečující osobě nezbytný odpočinek. Maximální doba pobytu je 3 měsíce.

Cíle

 • zajistit podporu a pomoc v péči o osobu se zdravotním postižením dle individuálně určených potřeb po dobu odpočinku pečující osoby
 • zajistit péči v prostředí, které je co nejvíce podobné domácímu prostředí
 • nabídka nových zkušeností, nových sociálních kontaktů a vazeb

Cílová skupina

 • Osoby s kombinovaným postižením (osoby s tělesným postižením s přidruženou lehkou, středně těžkou a těžkou mentální retardací bez poruch chování narušujících kolektivní soužití, o které je jinak pečováno v domácím prostředí)
 • Osoby s mentálním postižením (osoby s lehkou, středně těžkou a těžkou mentální retardací bez poruch chování narušující kolektivní soužití, o které je jinak pečováno v domácím prostředí)
 • Osoby s tělesným postižením (osoby s tělesným postižením bez poruch chování narušující kolektivní soužití, o které je jinak pečováno v domácím prostředí)
 • Osoby s PAS (osoby s PAS bez poruch chování narušující kolektivní soužití a které vyžadují vysokou míru podpory, o které je jinak pečováno v domácím prostředí)
 • věková kategorie 6 – 40 let

Negativní vymezení cílové skupiny

 • osoby s těžkým stupněm specifických smyslových vad, např. úplná ztráta zraku a sluchu
 • osoby s poruchami chování, které by vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Základní činnosti služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostou
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
 • poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
  • ubytování
  • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • podpora při zajištění chodu domácnosti

Místo poskytované služby

Pracoviště Brno – Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno-Královo Pole 612 47, budova C

Doba poskytování služby

Službu poskytujeme nepřetržitě celoročně, délka pobytu od jednoho dne, maximálně do 3 měsíců.

Kapacita

Celková kapacita pobytové služby odlehčovací služby na pracovišti Brno je 7 uživatelů.

Kontakty

Vedoucí služby

Mgr. Bc. Magdalena Pospíšilová, telefon 515 504 281, mobil 775 404 067, e-mail magdalena.pospisilova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovník

Bc. Jiří Ferenc, mobil 775 436 337, e-mail  jiri.ferenc(zavináč)kocianka.cz

Ke stažení:

Příloha č. 1 - Žádost o poskytování služby OS

Příloha č. 2 - Zdravotní záznam k žádosti OS

Ceník sociální služby platný od 1.1.2024