Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytování denní sociální služby lidem se zdravotním postižením s cílem podpořit a rozvíjet jejich samostatnost individuálně dle specifických individuálních potřeb tak, aby byl zachován běžný způsob života v přirozeném prostředí.

Cíle
 • pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu tak, aby došlo k odstranění závislosti uživatele na jiné podporující osobě v takovém rozsahu, která individuálně určená dle mentálních a tělesných schopností uživatele
 • rozvíjení schopností a dovedností uživatelů služby prostřednictvím výchovných, vzdělávacích, sociálně terapeutických a aktivizačních činností
 • poskytování individuální podpory v tzv. triádě problémových oblastí uživatelů s poruchou autistického spektra (sociální interakce a sociální chování, komunikace, představivost, zájmy, hra)
 • posílení samostatnosti a získávání dovedností potřebných pro praktický život dle individuálních schopností uživatele
Cílová skupina
 • Osoby s kombinovaným postižením – primárně tělesné postižení s přidruženou lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování a osoby s poruchou autistického spektra – mimo osob s dlouhodobě  nezvladatelnou agresí
 • Osoby s mentálním postižením – osoby s lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování a osoby s poruchou autistického spektra – mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí
 • Osoby s tělesným postižením
 • Věková kategorie uživatelů – od 3 do 40 let (horní věková hranice neplatí pro uživatele, kteří začali využívat sociální službu před účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
Základní činnosti služby
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti – činnost v Centru tvořivé činnosti nebo Dramatické dílně
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 Místo poskytované služby

Pracoviště Brno – Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno-Královo Pole 612 47, budova G a H

Doba poskytování služby

Služba našim uživatelům je poskytována celoročně, každé pondělí až čtvrtek od 06:30 hodin do 17:00 hodin, v pátek od 06:30 do 16:00 hodin vyjma sobot a nedělí a státem uznaných svátků.

Kapacita

Kapacita pro ambulantní službu denní stacionáře na pracovišti Brno je 130 uživatelů.

Kontakty

Vedoucí služby
Mgr. Lenka Patáková, telefon 515 504 378, mobil 604 631 962, e-mail:

Sociální pracovníci:  
Mgr. Miroslav Hanko, telefon 515 504 339, mobil 775 404 136, e-mail:  miroslav.hanko(zavináč)kocianka.cz

Bc. Ivana Černá, telefon 515 504 378, mobil 775 404 088 e-mail: ivana.cerna(zavináč)kocianka.cz


Ke stažení
Žádost o přijetí do služby