Poslání

Posláním týdenního stacionáře je podporovat osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v soběstačnosti v běžných každodenních činnostech  poskytováním odpovídající podpory. Dále rozvíjet sociální kontakty v kolektivu lidí se stejným nebo podobným postižením a zároveň zachovat rodinné vazby. 

Cíle
 • rozšiřovat a zlepšovat sociální návyky
 • nácvikem potřebných dovedností snižovat uživatelům se zdravotním postižením závislost na pomoci okolí
 • motivovat uživatele k zapojení do pracovního procesu
 • smysluplné využití volného času
Cílová skupina

Do služby týdenní stacionáře jsou přijímány osoby od 6 do 40 let.

 • s tělesným postižením,
 • s mentálním postižením (s lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením bez poruch chování),
 • s kombinovaným postižením (primární, tělesné postižení s přidruženým lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením bez poruch chování)
 • osoby s poruchou autistického spektra – mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí
Základní činnosti služby
 • základní sociální poradenství
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • úkony péče
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba poskytuje  fakultativní činnosti na žádost uživatele za úplatu v sazbách dle aktuálního Ceníku služby týdenní stacionáře (doprava), viz. příloha SQSS č. 3.

Místo poskytované služby

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc – Sviny 13, Velké Meziříčí 594 01

Doba poskytování služby

Služba je našim uživatelům poskytována ve školním roce od od neděle 18.00 hodin do pátku 18.00 hodin.

Kapacita

Celková kapacita poskytované pobytové služby je 18 uživatelů v místě poskytování Centrum Kociánka, pracoviště Březejc.

Kontakty

Vedoucí služby
Bc.Marie Doležalová, telefon 566 522 089, mobil: 720 118 147, e-mail marie.dolezalova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovník
Bc. Monika Doskočilová, mobil: 721 844 335, e-mail: monika.doskocilova(zavináč)kocianka.cz


Přílohy ke stažení
Žádost
Formulář prvního kontaktu
Zdravotní záznam
Potvrzení lékaře o bezinfekčnosti
Ceník
Pravidla Druhého domova
Pravidla Druhého domova – snadné čtení