Poslání

Posláním služby sociálně terapeutické dílny je získávání a udržování pracovních návyků a dovedností u osob s mentálním, tělesným , kombinovaným postižením a osob s poruchou autistického spektra. Pracovní návyky si uživatelé osvojují  pomocí  sociálně pracovní terapie v pro ně bezpečném prostředí. Dále podpořit zvýšení možnosti uplatnit se na chráněném pracovním místě či otevřeném trhu práce, nebo nalézt seberealizaci úměrnou jeho schopnostem.

Cíle
 • osvojování si pravidelného denního režimu ( dochvilnost, pravidelnost, odpovědnost)
 • seberealizace dle individuálních možností
 • kontakt s veřejností a zapojení do společenského života (výstavy, plesy, workshopy, jarmarky)
 • navazování kontaktů s vrstevníky, udržování dobrých vztahů v kolektivu
 • rozvoj komunikačních schopností – schopnost sdělit svůj názor, umět požádat o radu, přijmout kritiku od ostatních, prostor k osobnímu rozvoji
Cílová skupina

Do služby sociálně terapeutické dílny jsou přijímány osoby od 18 do 55 let

 • s tělesným postižením (bez poruch chování)
 • s mentálním postižením (bez poruch chování)
 • osoby s poruchou autistického spektra mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí
 • s kombinovaným postižením (kombinace výše uvedených postižení v různém poměru).
Základní činnosti poskytované službou
 • základní sociální poradenství
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • úkony péče
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
 • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
 •  pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
Nabídka zácvikových činností
 • tkalcovská dílna– tkaní koberců, podsedáků, prostírání …
 • barevná dílna –výroba mýdel, koupelové soli, výroba svíček, malování na hedvábí, malování tašek, výroba bižuterie
 • keramická dílna – výroba zahradní keramiky, bytové keramiky, plastiky, lité keramiky
 • pohostinství – základy stolování a sebeobsluhy

Dále mají uživatelé možnost vyrábět výrobky z pedigu.

Místo poskytované služby

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc – Sviny 13, Velké Meziříčí 594 01

Doba poskytování služby

Služba je našim uživatelům poskytována ve školním roce, v pondělí až pátek od 7.30h do 14.00h, vyjma sobot a nedělí a státem uznávaných svátků. V době letních prázdnin (od 1. července do 31. srpna) se služba neposkytuje.

Kapacita

Celková kapacita poskytované ambulantní služby je 25 uživatelů v místě poskytování Centrum Kociánka, pracoviště Březejc.

Kontakty

Vedoucí služby
Petra Sýkorová, mobil: 778 719 564, e-mail: petra.sykorova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovnice
Bc. Dita Fischer, DiS., telefon 778 473 735, e-mail dita.fischer(zavináč)kocianka.cz


Přílohy ke stažení
Žádost
Formulář prvního kontaktu
Zdravotní záznam
Potvrzení lékaře o bezinfekčnosti
Ceník
Pravidla STD
Pravidla STD – snadné čtení