Poslání

Posláním pobytové odlehčovací služby je zajistit kompletní péči o osobu se zdravotním postižením, o kterou je jinak pečováno doma, a tím umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a regeneraci sil. Smyslem služby je dále zprostředkovat uživateli nové obohacující prožitky a motivovat ho k rozvoji jeho osobnosti.

Cíle
 • přijetím osob se zdravotním postižením dát pečující fyzické osobě čas k regeneraci sil
 • vytvoření prostředí, co nejvíce podobnému prostředí domácímu
 • podporovat udržení a rozvoj vybrané schopnosti uživatele či osvojení nové dovednosti
Cílová skupina

Do služby odlehčovací jsou přijímány osoby od 6 do 40 let

 • s tělesným postižením,
 • s mentálním postižením (s lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením bez poruch chování),
 • s kombinovaným postižením (primární, tělesné postižení s přidruženým lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením bez poruch chování).
 • osoby s poruchou autistického spektra – mimo osob s dlouhodobé nezvladatelnou agresí
Základní činnosti služby
 • základní sociální poradenství
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • úkony péče
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba poskytuje fakultativní činnosti na žádost uživatele za úplatu v sazbách dle aktuálního Ceníku služby odlehčovací služby (doprava), viz. příloha SQSS č. 3.

Místo poskytované služby

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc – Sviny 13, Velké Meziříčí 594 01

Doba poskytování služby

Služba odlehčovací služby je poskytována od neděla 18:00 hod do pátku 18:00 hod a dále každý druhý víkend v měsíci nepřetržitě, a to od září do června. V době letních prázdnin se služba poskytuje nepřetržitě v měsíci červenci.

Kapacita

Celková kapacita poskytované pobytové služby je 10 uživatelů v místě poskytování Centrum Kociánka, pracoviště Březejc.

Kontakty

Vedoucí služby
Bc. Marie Doležalová, telefon 566 522 089 mobil 720 118 147e-mail: marie.dolezalova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovnice:  
Bc. Monika Doskočilová, telefon 721 844 335, e-mail monika.doskocilova(zavináč)kocianka.cz


Přílohy ke stažení
Žádost
Formulář prvního kontaktu
Zdravotní záznam
Potvrzení lékaře o bezinfekčnosti
Ceník
Pravidla OS Březejc
Pravidla OS Březejc – snadné čtení