Poslání

Posláním služby denní stacionáře je poskytovat péči a podporu osobám s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, které mají sníženou soběstačnost a možnost uplatnění v běžném životě.

Cíle:
 • rozvíjet a udržovat soběstačnost v běžných denních úkonech a sociální návyky
 • nabídnout pestrou škálu vzdělávacích a aktivizačních činností
 • navazování kontaktů s vrstevníky, možnost zapojení do společenského života
Cílová skupina

Do služby denní stacionáře jsou přijímány osoby od 6 do 40 let

 • s tělesným postižením,
 • s mentálním postižením (s lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením bez poruch chování),
 • s kombinovaným postižením (primární, tělesné postižení s přidruženým lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením bez poruch chování).
 • osoby s poruchou autistického spektra – mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí
Základní činnosti služby
 • základní sociální poradenství
 • poskytnutí stravy
 • úkony péče
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 Místo poskytované služby

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc – Sviny 13, Velké Meziříčí 594 01

Doba poskytování služby

Služba je našim uživatelům poskytována ve školním roce, v pondělí až čtvrtek od 6.30h do 17.00h, v pátek od 6.30h do 16.00 vyjma sobot a nedělí a státem uznávaných svátků.

Kapacita:

Celková kapacita poskytované ambulantní služby je 15 uživatelů v místě poskytování Centrum Kociánka, pracoviště Březejc.

Kontakty

Vedoucí služby
Marie Doležalová, telefon 566 522 089 mobil 720 118 147e-mail: marie.dolezalova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovnice:  
Bc. Monika Doskočilová, telefon 721 844 335, e-mail monika.doskocilova(zavináč)kocianka.cz

Dokumenty ke stažení