Charakteristika zařízení a cíle

Pracoviště Březejc je zařízení pro osoby se zdravotním postižením, které poskytuje tyto sociální služby:

denní stacionář

týdenní stacionář

sociálně terapeutické dílny

odlehčovací služby

Pracoviště Březejc náleží pod Centrum Kociánka Brno. Nachází se v kraji Vysočina cca 10 km od Velkého Meziříčí, mezi obcemi Březejc a Ronov. Celý areál je bezbariérový. Rovinatý terén využíváme k vycházkám, sportovním činnostem a dalším aktivitám.

Nabízíme služby na míru tělesně i mentálně handicapovaným dětem, mládeži i dospělým. Snažíme se vytvořit rodinné prostředí dle přání jednotlivých uživatelů. Poskytujeme komplexní péči(vzdělání, vyžití, rehabilitaci, upevňování správných návyků) a podporujeme rozvoj jejich osobnosti, tak aby si dokázali najít svoji životní cestu (vhodné pracovní uplatnění, integrace, chráněné bydlení…)

Příprava na sociální začlenění a povolání je realizována ve spolupráci se Základní školou a Střední školou Březejc, která sídlí v pronajatých prostorách pracoviště Březejc, více na www.skoly-brezejc.cz Uživatelé mají k dispozici dvou a třílůžkové pokoje.

Vítáme spolupráci s rodinami uživatelů. Cíle uživatelů podporuje také Spolek rodičů a přátel střediska Březejc. Za jejich pomoci pořádáme několikrát do roka společné akce.

Historie

BřezejcPůvodní ozdravovna byla vybudována v roce 1952 z finanční sbírky, kterou uspořádal Adolf Kačer mezi krajany v Americe. Původně sloužila dětem, které byly zmrzačeny během 2. světové války a dětem postiženým obrnou.
Od roku 1952 do roku 1954 se zde konaly pouze letní ozdravné pobyty pro děti z Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno – Kociánka. Teprve od května roku 1954 zde začal celoroční provoz. Děti z Kociánky se zde střídaly po 6 týdnech. Přijížděly sem i se svými pedagogy a fungovala zde základní škola. Přibývalo dětí tělesně postižených s následným mentálním postižením a postupně docházelo ke změnám ve výuce.
V roce 1980 zahájila svoji činnost Zvláštní škola Březejc a děti zde pobývaly již celoročně.

Spolek rodičů a přátel střediska Březejc je sdružením lidí, kterým není lhostejný život našich uživatelů a kteří svými dary a aktivní pomocí zastřešují akce, které nelze bezprostředně hradit ze státního rozpočtu. Jedná se o akce typů- charitativní ples, výlety, kulturní, sportovní, vzdělávací a soutěžní akce, exkurze nebo výstavy.

Jakékoliv sponzorské dary můžete zasílat na číslo účtu:

105072086/0300 ČSOB

IČO: 48897353

Děkujeme.

Projekt VOLNOČASOVÉ A OUTDOOROVÉ AKTIVITY NA BŘEZEJCI
vysocina

Cílem projektu je zajištění pravidelné činnosti sportovního kroužku pro osoby s mentálním a tělesným postižením, jehož cílem je zprostředkovat outdoorové aktivity uživatelům služeb Centra Kociánka,  pracoviště Březejc. Pohybové aktivity jsou voleny podle ročního období a přání uživatelů. V zimě je realizováno především lyžování – sjezd, běžky, monoski – vozíčkáři, které probíhá na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí. V létě je činnost kroužku zaměřena na turistiku, cyklistiku a bruslení. Vzhledem k tomu, že jde o venkovní aktivitu, není její provozování přesně omezeno prostorem. Většina z nich je realizována v okolí pracoviště. Centrum Kociánka, pracoviště Březejc leží přímo na cyklostezce, která je sjízdná na horských kolech, ale i na tricyklech – trojkolkách pro dospělé. Tricykly jsou vhodné pro osoby s poruchou rovnováhy, popř. též pro osoby se středním stupněm mentálního postižení. Mnozí z uživatelů zvládají jízdu na běžných kolech. Kromě zdravotních benefitů jsou outdoorové aktivity významným integračním prvkem, pomáhají začlenit osoby s mentálním a tělesným postižením mezi běžné rekreační sportovci.

Sponzor: Kraj Vysočina

Centrum Kociánka
Pracoviště Březejc
Sviny 13
594 01 Velké Meziříčí

tel: 566 522 089 nebo 566 523 855

mobil 778 488 148

vedoucí pracoviště Březejc
Bc. Marie Doležalová, telefon 720 118 147, e-mail marie.dolezalova(zavináč)kocianka.cz

vedoucí sociálně terapeutických dílen
Petra Sýkorová, telefon 778 719 564, e-mail petra.sykorova(zavináč)kocianka.cz 

sociální pracovník
Bc. Monika Doskočilová, telefon 721 844 335, e-mail monika.doskocilova(zavináč)kocianka.cz

Bc. Dita Fischer, DiS., telefon 778 473 735, e-mail dita.fischer(zavináč)kocianka.cz

provozní a vedoucí stravování
Věra Chalupová, telefon 778 726 293, e-mail vera.chalupova(zavináč)kocianka.cz

Můžete nás sledovat i na Facebooku facebook-icon


Pravidelné akce a činnosti na jaro 2017 naleznete zde.

U nás si můžete vybrat z těchto aktivit:

Výtvarné tvoření  (malba na hedvábí, koláže, práce s papírem, práce s přírodními materiály…)

Textilní tvoření ( vyšívání, tkaní mašlemi, tkaní na stavech, drhání…)

Pěstitelství ( bylinková zahrada, květinové záhony…)

Práce s keramickou a šamotovou hlínou

Vaření ( nácvik jednoduchých jídel…)

Nácvik domácích prací ( žehlení, zašívání, převlékání peřin, běžný úklid…)

Technické a údržbářské práce ( práce se dřevem a technickými materiály, úprava okolí, práce s barvou, práce s informačními technologiemi… )

Hudba a zpěv ( možnost výuky hry na kytaru, hra a zpěv s kytarou za použítí orffových nástrojů …)

Biblioterapie (předčítání knih dle vlastního výběru nebo na doporučení)

Sportovní aktivity:
neparalympijské sporty:
-florbal
-fotbal
-turistika
-cyklistika (horská kola, tricykly)
-plavání
Účástníme se pravidelně přátelských utkání, sportovních dnů a závodů.

paralympijské sporty:
-boccia
-atletika(běhy, vrhy a hody…)
-cyklistika(silniční kola)

Účastníme se celorepublikových turnajů a závodů ČFSH (Česká federace Spastic handicap)
Při dobrých výsledcích možnost reprezentace ČR.

kovo-dufek building_centrum_hsv VM petravec-obec osovabityska obec-ruda poex agromarket wnt-logoblue-logo kb-stavebnikbb rotana2014 bitesska dopr labara labaracables vvsklo detail_logo.jpg

Velkostatek Velké Meziřící

Maria Podstatzká Lichtestein a další individuální dárci