Potrvzené COVID-19 pozitivní případy k 15.1.2021:

BRNO

zaměstnanci: 5

uživatelé: 4

BŘEZEJC

zaměstnanci: 4

Léčebná rehabilitace, logopedie a psychologie se postupně od 23. 11. otevírají.
Sauna i bazén: uzavřeno do odvolání.

Zákaz návštěv od 29.9.2020 do odvolání – více info zde.

Vše je konzultováno s Krajskou hygienickou stanicí.

Dočasná pracovní neschopnost  za pracoviště Brno i Březejc ke dni 15.1.2021

Zaměstnanci DPN: 27