Dne 25. září 2020 Centrum Kociánka úspěšně absolvovalo akreditační šetření a splnilo požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o.p.s.

Certifikát o udělení akreditace

SAK