Na den 30. dubna 2019 jsme na Březejci přichystali „Filipojakubskou noc“. Počasí nám sice nepřálo, ale to nám náladu nezkazilo. První zastávka pro ty, kteří neměli svoje „sváteční oblečení“, byla v ateliéru . Zde z nás udělali čarodějnice jak se patří. A to jak holek , tak i kluků. Když jsme se vysvátkovali, seřadili jsme se na prvním domečku. Bylo nás požehnaně. Vyšel průvod, který doprovázel upálení jedné z nás. Ta byla nakonec omilostněna a tak začal Sabat, který jen tak nikdo neviděl. Jenom nebyl na Petrových kamenech, ale u nás v jídelně. A ta hostina! Useknuté prsty, špekáček a na osvěžení lahodný bylinný lektvar. Hudba, kterou nám hrála naše místní kapela nás rozparádila. Prostě vysvobození naší kamarádky jsme řádně oslavili.