Rádi bychom poděkovali panu Milanu Lehotskému, který věnoval Centru Kociánka finanční dar 100 000 Kč.

Velmi si štědrosti vážíme a děkujeme.